Thẻ: xử lý mùi sơn

Xử lý mùi xưởng sơn

Mùi sơn Mùi sơn là một loại mùi khó chịu và nguy hiểm. Bụi sơn là loại bụi hóa học tổng hợp, có nhiều những hóa chất có trong sản xuất sơn: Chất tạo màng: là thành phần tạo độ kết dính, tạo màng để liên kết các thành phần khác có trong nước sơn …
error: Content is protected !!