Thẻ: phương pháp xử lý mùi

Các phương pháp xử lý mùi

Nguồn phát sinh mùi trong sản xuất công nghiệp: Mùi từ nguyên liệu sản xuất của các ngành chế biến thủy hải sản, bột tôm, cao su, hóa chất… có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo. Các nguyên liệu sản xuất bản thân đã có mùi đặc trưng hoặc phát sinh mùi do sự …
error: Content is protected !!