XỬ LÝ MÙI

Chuyên gia công nghệ xử lý mùi

Phương pháp hấp phụ

Xử lý mùi bằng thiết bị hấp phụ carbon

Phương pháp ôxi hoá

Xử lý bằng các chất ô-xi hóa mạnh H2H2, ozone

Phương pháp hấp thụ

Xử lý mùi bằng tháp hấp thụ và dung dịch

Phương pháp thiết bị UV

Xử lý mùi bằng đèn tia tử ngoại UV

Phương pháp tĩnh điện

Xử lý mùi bằng thiết bị lọc khói mùi tĩnh điện

Phương pháp thiêu huỷ

Xử lý mùi bằng lò đốt hoặc các các lò phản ứng xúc tác

Phương pháp phụ gia

Sử dụng các loại chất phụ gia nhằm hạn chế phát sinh mùi

Phương pháp vi sinh

Phương pháp phát triển vi khuẩn ăn chất béo, hữu cơ để xử lý mùi thối

Phương pháp ngưng tụ

Làm lạnh nhằm ngưng tụ các chất gây mùi, hạn chế sự bay hơi.

Phương pháp pha loãng

Bổ sung khí tự nhiên để pha loãng mùi đưa lên cao ...

Kiểm soát từ nguồn

Thay đổi, cái tiến phương pháp sản xuất để kiểm soát mùi từ nguồn

R & D Dept

Đang nghiên cứu và phát triển phương pháp mới